שלב 2 משימה מס' 1

חשבי על המצאה זולה, פשוטה ויצירתית
שתיירט את 'עפיפוני הטרור' באוויר
ותמנע מהם ליצור נזק בשטחי ישראל

התשובות הנבחרות

משבי רוח
יחזירו את
העפיפון לעזה

אפשר להקים תחנות משבי-רוח לאורך הגדר.

כשעפיפון יתקרב - הרוח תחזיר אותו בחזרה לעזה.

אש נגד אש

עזה תקבל את ידנו המושטת לשלום בּצוּרת זיקוקים

יריית זיקוקים בעלי טווח רחב וריסוק גבוה לעבר עזה בימים של רוח מזרחית.

יירוט אווירי -
ניצול אמצעי
השקיה זמינים

יירוט עפיפוני הטרור ומניעת נזקיהם באמצעים זמינים ופשוטים, כמו אמצעי השקיה (ממטרות), כלי רכב המפיצים מים וכדומה.

יחובר אליהם חיישן ממרחק, כדוגמת גלאי אש, והוא יפעיל בעת שיגור העפיפונים מים בכמות מוגברת על שטחי החקלאות, והעפיפון הבוער ירד אל השטח הספוג במים ויכבה מיד.

באש ובמים -
ממטרות לגובה
בקרבת הגדר

הקמת מערכת ממטרות לאורך הגדר. הן יזניקו כל הזמן מים לגובה העפיפונים כשהמים עוברים במעגל סגור, לחיסכון.

העפיפונים יפגעו במים וייפלו או יאבדו את כוח הבעירה. כל 'ממטרה' כזו תכסה רדיוס קבוע לכל כיוון.

אלה בעפיפון
ואלה בקטפולטה

כלי מלחמה מהתקופה הרומית עדיין רלוונטיים למלחמה בחמאס: קטפולטה היא מכונת ירייה רומית שנושאת אבנים לזריקה ויורה אותן כמו לרוגטקה. מטרת הקטפולטה כאן תהיה הפוכה - ללכוד את העפיפונים במעופם סמוך לגדר ולזרוק אותם בחזרה לבסיסם. אם יעמידו שורת מכונות כזו סביב הגדר ויעיפו בחזרה שניים-שלושה עפיפונים, לא יהיה לעפיפונים האלו דור המשך.

אפשרות שנייה - יצירת חומת אש אמיתית בעזרת להביורים. האש תלכוד את העפיפונים במעופם והם יצנחו קרוב לגדר.

מאווררים וקולטים -
אנרגיית השמש לחשמל,
להשקטת האש

חיבור מפוחים-מאווררים וקולטי שמש לגדר. כאשר עפיפון יגיע לגדר, ישלחו אליו המפוחים אוויר ויחזירו אותו לעזה. החשמל יגיע מקולטי שמש ובטריות.

לעפיפון יומי יגיע החשמל מקולט השמש. לעפיפון לילי הוא יגיע מהסוללות. סוללה שתתרוקן תיטען מחדש על ידי קולטי השמש.

מִיַם עד ים -
חזון תעלת הימים
יתממש מהר מהצפוי

חציבת תעלת מים מהים התיכון לאורך גדר הרצועה ובניית כעין מזרקים - רובי מים - עם קרני לייזר (לאורך הגדר יהיו הרבה רובים כאלו). כאשר הקרן תזהה תזוזה בשמים היא תשלח מידע למערכת ממוחשבת על מיקום החפץ שזז, כיוונו והמרחק ממנו.

המחשב יבדוק איזה רובה מים קרוב לשם וייתן פקודה לרובה-מזרק לשלוח סילון מי ים. המים יפגעו בעפיפון כשהוא באוויר ויפילו אותו בתוך הרצועה.

חנקן ופחמן
דו-חמצני - לא יתנו
לאש להתלקח

ממטרות יתיזו פחמן דו-חמצני וחנקן ברגע שהמערכת תזהה עפיפון תבערה.

יירוט באמצעות
מים

עפיפון זה משחק ילדים, התגובה גם היא מעולם המשחקים: סביר כי רוב העפיפונים עשויים נייר ולא עפים לגובה רב מדי מעל הגדר.

כיפת ברזל תירה שקיות מים אל העפיפון ותחסל את האש.

פתרון טכנולוגי
באמצעות הנעת
האוויר

מאווררים חזקים ימנעו את כניסת העפיפונים לשטחי ישראל.

ניצול תכונת השאיבה
לבלימת האש
בטרם תפרוץ

יצירת חומר ששואב חומר נפץ או את החומר שממנו עשויים העפיפונים. הכנת מתקנים מגנטיים המכילים את החומר והנחתם במקומות פתוחים שאין בהם חשש לפגיעה בבני אדם.

חומר הנפץ ישקע אוטומטית כשהוא יגיע אל מעל לאחד המשטחים, כי הוא כבד מהאוויר שינשוב מעל המשטח.

גלאי עשן -
מרחרחים, מריחים
ו... שוטפים

אפשר להיעזר בריחו של בקבוק התבערה באוויר, כדי לפעול באחת מהאפשרויות:

1. להפעיל משאבה שתשאב את העפיפון לתוכה. 2. להפעיל מכשיר בעל יכולת הנעה שיעיף אותו בחזרה למקורו. 3. לפתוח ממטרות שישטפו את הכיוון שממנו מגיע העפיפון כשהן 'יריחו' את הריח. 4. מטוסים מהאוויר ישפכו מים על העפיפונים בעת התראה של גלאי העשן. 5. לחשמל את העפיפון באמצעות זרם חשמלי.

קרן חותכת
בלון ורשת
לוכדת עפיפון

מלחמה ממוקדת בכל אחד מרכיבי הנשק הפרימיטיבי אך ההרסני של חמאס: בלוני הליום מגיעים לגובה עצום, ועפיפוני תבערה לגובה בינוני. ליירוט בלוני הליום - קרן לייזר רבת עוצמה תעמוד באזור הגדר ותכוון לעבר הבלונים כשהם עדיין בתוך רצועת עזה. הבלון יתחורר והאוויר יצא ממנו.

לעפיפונים - בדיקת כיוון הרוח בכל יום. אפשר לשים גם בלון חזאות באזור. בהתאם לזאת ממקמים בגבול הרצועה רשת נמתחת שתהווה מכשול לעפיפונים. הרשת תהיה כמין סורגים של מקסידור - נפתחים. היא תיפרס על ידי מטוס קטן או מנוף, תוצב במקום אחד ותיסע למקומות הדרושים

ריח נגד רוח -
יותקפו במתזים
של בואש

1. התקנת גלאי לכיוון הרצועה מעל הגדר, לאורך תוואי שליחת העפיפונים. וכן, התקנת צינור, שייראה כמו קו השקיה, על האדמה לאורך הגדר. כל מי שיגיע לשטח ויתגלה על ידי הגלאים יקבל מתז של בואש. 2. התקנת טורבינות ענק לאורך התוואי כדי ליצור אוויר חוזר לכיוון הרצועה. 3. ניסיון ליישם את שיטת כיפת ברזל בזעיר אנפין: מערכת מתוחכמת תזהה עפיפון ותיירט אותו בעזרת חץ שיקרע אותו. 4. התקנת רשתות עמידות לאש מעל המטעים.

ממטרות - להשקיית
עפיפוני טרור

פריסת קו ממטרות מהים התיכון, בגבול הרצועה עד הגבול עם מצרים. ממטרות עוצמתיות, מתכווננות ומסתובבות בצורת קשת לכיסוי מלא, הלוך ושוב.

הממטרות יופעלו בעזרת מצלמות הקולטות עצמים עפים ומופעלות אוטומטית. הממטרות יופעלו בכל אזור השטח שנקלט במצלמות.

עוּפיפוֹן, או -
מטרייה נגד עפיפון

גשם מלאכותי מכבה שריפות: יצירת עננים מלאכותיים מעל קו העפיפונים.

ברגע שייזרק עפיפון, העננים יטפטפו עליהם ועל האזור כולו, והאש לא תתפתח.

מגנטים ללכידת
העפיפונים

פריסת לוחות מגנט במקביל לאורך הגדר, מוסווים תחת האדמה.

בכל עפיפון יש רכיב מתכתי כלשהו, אם זהו חוט ברזל מלפף, פחית תבערה או אביזרי חיבור. העפיפונים יילכדו בלוחות וינוטרלו.

גדר לוכדת
(זנבות) עפיפונים

הקמת גדר נוספת, פנימית יותר מהגדר הנוכחית, וגבוהה מאוד, העשויה כולה מ'עמודי מברשות פן' המסתובבים סביב צירם. עמודי ברזל שלכל אורכם ומסביבם נעוצים סיבי ברזל.

עמודים אלו ילכדו את חוטי העפיפונים ויפילו אותם באמצעות ליפוף החוטים מסביבם.

הקיפוד המציל -
רחפני דוקרנים
למלחמה בעפיפונים

רחפנים שעליהם דוקרנים ימוקמו בשטח ישראל סמוך לגדר. הרחפנים ינווטו על ידי אדם או על ידי תוכנה לגילוי נפח, שתאתר את העפיפון ותגיע אליו.

כשהעפיפון ייגע בדוקרן הוא יסיים את חייו.

כדורי חנקן
יחנקו את האש

כדורי חנקן זעירים וקלים (כמין קפסולות) יישאו בתוכם ריכוז גבוה של חנקן מעכב בעירה. לכדורים יוצמדו חיישנים בעלי טווח פעולה רחב והם יפוזרו לאורך כל גדר הרצועה.

חיישנים יזהו עצם זר שחוצה את הגדר, והכדורים ייזרקו למעלה, ייצמדו לעפיפון, המעטפת החיצונית של הכדור תתפרק והחנקן יתפשט בריכוז גבוה ויכבה את כל חומרי הבעירה שהעפיפון נושא עליו.

חדשות מוּטות -
שירות התקשורת
לדילול העפיפונים

הפצת ידיעות פיקטיביות בתקשורת שעקב חילופי העונות - רוחות סתיו מעיפות את העפיפונים לים או לשדות הפלשתינים.

העפיפונים נתפסו בחוטי חשמל ואינם אפקטיביים עוד.

תנו גז
נגד העפיפונים

שימוש בגז לכיבוי הבעירה - באמצעות התזת חנקן על הבקבוק הבוער, בעזרת רחפן. החנקן מכבה את הבעירה, ושיירי החנקן שמגיעים לקרקע משמשים כדשן לחקלאות בעוטף עזה.

אפשרות ב': הרחפן מגיע לנקודה הגבוהה מהעפיפון, ומשחרר חומץ וסודה. תגובה כימית משחררת פחמן דו-חמצני, שמחמת כובדו יורד ומכבה את השריפה.

הפעלת סופר
טנקרים לכיבוי

הצבת ראדרים לזיהוי הפרחת העפיפונים.

בהתראה מידית יצא הסופר-טנקר לפעולת כיבוי עוד לפני התלקחות השריפה.