שלב 1 משימה מס' 6

הציעי תכנית לשילוב תכנים של
יהדות המזרח בשיעורי הסטוריה
בלי לפגוע בתכנית הלימודים הקיימת

התשובות הנבחרות

חלוקת הבנות
להקבצות לפי עדות

הבנות יחולקו להקבצות (כמו בחשבון ובאנגלית). בנות אשכנז ילמדו תוכנית שרובה על חומר אשכנז, (התוכנית הקיימת היום), ובנות יהדות המזרח ילמדו את ההיסטוריה של יהדות המזרח.

מבחני הגמר / החוץ יורכבו משאלות של שתי התוכניות ותינתן בחירה רחבה כך שכל אחת תענה תשובות על השאלות שמתאימות לחומר שלמדה.

שילוב אתגרים
לתלמידים בנושאי
יהדות המזרח

לסילבוס הלימודים יוכנס סעיף "הגשת פרויקט מורשת מן המזרח". המורים יאתגרו את הילדים בהגשת פרויקטים שונים, על פי גילאים.

בכיתות ד'-י"ב ניתן יהיה להקיף חלק נכבד מן החומר כדלקמן: כיתות ד-ו המורה תיתן לבנות רשימה של עדות שונות, מתוכן, תבחר כל בת עדה השייכת לה/ הקרובה אליה / או שיש מי ממכריה / שכניה הנמנים על עדה זו ויש ביכולתה להשיג חומר.

תכנית 'ליבי'-
תחרות ארצית
בין תלמידים

התכנית מתבססת על תחרות ארצית בין כל התלמידים המשתייכים ליהדות המזרח. זוכי התחרות מרחבי הארץ יוצאים למסע שורשים, כשבבסיס התחרות כל תלמיד מתבקש ליצור מערך שיעור ייחודי וחדשני אודות עיר/דמות/יצירה השייכת ליהדות המזרח, בעדיפות לקשר לשורשיו המשפחתיים האישיים.

התלמידים שהכינו את השיעורים המאורגנים והמוצלחים ביותר ימסרו את השיעור בתיכונים שונים בארץ תוך עידוד ויצירת שיח בנושא.

הכרות עם
תקופת העלייה
לישראל

יוזמנו סבתות של תלמידות שעלו מארצות שונות כולל ארצות המזרח, והן יספרו על התקופה שבה חיו בחוץ לארץ, ואיך עברו את חבלי הקליטה.

כמו כן יוסרטו אנשים מבוגרים מתקופות אלו, וכן יוקרנו סרטונים מארצות המזרח, וסיפורים על רבנים שהגיעו מארצות המזרח.

פרויקט בונוס
בנושא יהדות המזרח

כל תלמיד יוזמן להכין פרויקט שמטרתו להקנות לתלמיד כמה שיותר מידע על יהדות המזרח, בעבודה עצמית אחרי שעות הלימודים (ע"י תשאול סבא וסבתא / ספרים).

הפרויקט המושקע ביותר יתגמל בבונוס משמעותי בציון הסופי.

לימוד יהדות
המזרח בזמנים
של 'בין לבין'

בתחילת השנה יש להודיע לתלמידות כי בשנה זו יעלה נושא יהדות המזרח כאתגר, והתלמידה המצטיינת תזכה במתנה.

במשך השנה תמסור המורה על יהדות המזרח בזמן ההתארגנות לשיעור: הוצאת המחברות, העטים וכדומה, מי שהתארגנה בהפסקה תוכל להקשיב. בכל מבחן תהיה שאלת אתגר על יהדות המזרח, שתעלה אחוזים במבחן למשתתפות. ניתן גם להטיל על התלמידות עבודה שנתית בנושא זה ולערוך שיעורי העשרה שיעזרו לבנות בהגשת העבודה.

הכרות עם
תקופת העלייה
לישראל

כל תלמידה תכין עבודת מחקר לפי המסורת שלה, בהנחיית המורה בספריות.

יצירת קירות תוכן
והעשרת הידע באמצעים דידקטיים חווייתיים

הלמידה על יהדות המזרח תיעשה באמצעות יצירת קירות תוכן אינפורמטיביים על יהדות המזרח בכל בתי הספר השייכים לתכנית של משרד החינוך, תוך הוספת שאלת בחירה במבחני הגמר למי שתענה על שאלה בהתאם לקירות התוכן.

אמצעים נוספים: עריכת חוברות למידה שיחולקו למתעניינים, קיום ימי עיון אטרקטיביים על אודות יהדות המזרח לפחות פעמיים בשנה, ובהם יוצגו תערוכות למידה, מפגשים עם יוצאי עדות שונות, מצגות ולמידה מתוקשבת.