שלב 1 משימה מס 2

פתחי רעיון חינוכי לצמצום דרסטי
בתאונות הביתיות (רעלים, נפילות, כוויות)

התשובות הנבחרות

הבית הבטוח
הפעלה חווייתית בקהילה

פיתוח תכנית אטרקטיבית שתועבר בבתים בקהילה בחופשה הגדולה. בכל שכונה יוכשרו כמה בתים לתכנית ויקבלו את מלוא הציוד הנדרש. בכל בית יודגש נושא בטיחותי אחר (בטיחות בצעצועים, במים חמים, בחשמל וכו').

בשעות הפעילות יוזמנו ילדי השכונה בתשלום סמלי (5 ש"ח) ליהנות מ"חדר בריחה" לילדים. בכל חצי שעה - עשרה ילדים.

הגנה על הילדים,
באמצעות הסברה

יוכשרו מדריכות אשר יעברו בגנים ובבתי הספר, ויסבירו על הסכנות האורבות בבית, בדומה לתכנית זה"ב.

באותו מעמד יקבל כל ילד סליל מדבקות ועליהן הסלוגן "אמא תגני עלי". יוסבר לילדים, כי עליהם 'לשכנע את אמא להגן עליהם', ולדוגמא כל ילד יבקש מאמו שתיגש איתו אל ארון חומרי הניקוי או לארון התרופות, ויחד יסמנו במדבקות את כל הבקבוקים המסוכנים. פעילות זו תעלה את מודעות ההורים והילדים.

שלטי אזהרה
על ידי הילדים

משרד החינוך יספק מדבקות נייר, שלטים, ואמצעי אזהרה שהילד יוכל לקשטם. בבית, הילד יבקש לתלות אותם במקומות המיועדים (ארון נעול, בקבוק, ליד הגז, קצוות חדים של רהיטים), וכן תפותח תכנית למידה שבה הילד ילמד 'אסור לעשות א' ב' ג'".

על ההורים יהיה מוטל לחזור ולשנן בבית את כללי הבטיחות עם הילד. במסגרת אירועי הקיץ יושם דגש רב על שינון החומר לילד ולהורים בחוויה של הופעה חיה.

משחק רביעיות:
ביתי הוא מבצרי

יפותח משחק רביעיות, שיעביר בלמידה ובהנאה את הצורך להישמר מהסכנות הטמונות ממש בתוך הבית. תוך כדי המשחק הורה יכול להסביר לילדים איך הם יכולים להישמר ולהיזהר מפני הסכנה.

הצעה לקטגוריות: "המטבח שלנו" | "חצר הבית" | "חומרים מסוכנים" | "משחק או סכנה" | "אמבטיה" | "מקומות גבוהים" | מספרי טלפון חשובים (שם גם ניתן יהיה להכניס ידנית את המספרים של אמא ואבא על מנת שהילדים ידעו לחייג בעל פה להורים אם חלילה יש צורך בכך).

שימוש בדמותג
מרתיע לזיהוי סכנה

שתי בובות בדמות טובה ודמות רעה ילוו את הרעיון בכמה שלבים: יודבקו מודעות רחוב המתריעות מפני סכנות בבית ובהן יוכרו הדמויות לילדים ולציבור; יתקיימו סדנאות במוסדות חינוך בליווי הבובות בגודל אנושי;

חברות ניקיון או מוצרים מסוכנים יחויבו להדפיס על האריזה את הדמות הרעה; תהיה אפשרות לרכוש בובות "רעות" ברשתות השיווק לשימוש במקומות מועדים בבית.

משחק קלפים
להסברת הסכנות

משחק קלפים ידגים את הסכנות, הילדים יאספו את הקלפים וידביקו בחוברת ייעודית, תוך זכייה בפרסים.

לוח בקרה
אלקטרוני להתרעה

תפותח מערכת הניתנת להתקנה בכל ארון של חומרי ניקוי. היא תכלול לוח בקרה וטבעות עם שבבים הניתנות להדבקה על בקבוקי הניקיון.

כאשר המערכת תזהה כי הבקבוק נעדר מהארון מעבר לזמן סביר - היא תתריע בצפצוף.

חיישני אזהרה
שיוצמדו למקומות
מסוכנים בבית

פיתוח חיישן חכם שיוצמד לכל מיני נקודות בעייתיות בבית: למדף התרופות, לגז, לתנור חימום, לבריכה ועוד.

כשהחיישן יזהה שמתקרב ילד (ע"פ הגדרות גובה ומשקל), תופעל אזעקת רעש צורם למספר שניות, כך שהילד ילמד לאילו אזורים מסוכן להתקרב.

מבצעי הסברה לילדים, חידונים, תחרויות ופרסים

הקמת דוכני הסברה לילדים, שבהם יחולקו חוברות מעוצבות באופן מושך, משובב ונעים לעין. הילדים יקראו בהן סיפורים על הנושא וכדומה.

נוסף על כך ייערכו חידונים נושאי פרסים, תחרויות ועוד. המבצעים יקראו לילדים להישמר וכמובן גם ההורים יהיו מודעים יותר.

תחרות צילומים
להטמעת כללי הזהירות

לאחר שהילדים ילמדו מספר שיעורים בנושא זהירות בבית, יערוך כל בית ספר תחרות תמונות: הילדים יצטרכו לצלם כמה שיותר תמונות מסביבתם ומשפחתם, כדי להמחיש כיצד הם מקפידים על כללי הזהירות שנלמדו בנושא התאונות הביתיות.

תיערך הגרלה נושאת פרסים ובה ישתתפו כל שולחי התמונות המוצלחות.

בובות פליימוביל,
סרטונים ותערוכות
בנושאי בטיחות

פעילות בגנים: יצירת ערכת בובות (כגון פליימוביל) המחנכת לזהירות מפני סכנות בבית. פעילות בבתי הספר: הקרנת סרטונים שבהם מומחשות פגיעות של ילדים וההשלכות של פגיעות אלו על עתידם.

כמו כן, הכנת תערוכה ובה מוצגים כללי זהירות הקשורים לרעלים, נפילות וכוויות.

חוקי בטיחות
שיחייבו חברות

יחוקק חוק המחייב את כל חברות הייצור של חומרים רעילים לייצר את המכסים, הפקקים ואמצעי הפתיחה בצורה בטיחותית הדומה לזו של בקבוקי תרופות. בספריי לניקוי קיימת אופציה לנעילה, אבל פעמים רבות הבקבוק נשאר במצב פתוח, וגם בהברגה של בקבוקים אלו יש להוסיף נעילה כשל בקבוק תרופות.

כן יש לחוקק חוקי בנייה חדשים המחייבים להקדיש ארון גבוה ותואם לשמירת חומרי ניקוי.

מדבקות עצור
להדבקה במקומות
מועדים

מדבקות בצורת התמרור 'עצור', בצבעים זוהרים ושונים, יימכרו בזול סמוך לקופות בצרכניות. המדבקות יודבקו בכל מקום המועד לסכנה.

תופיע גם מדבקה אחת גדולה לתלייה על המקרר, ובה מספרי חרום והנחיות לעזרה ראשונה.

שילוב תכנית
לימודים בבית הספר

הכנסת חומר לימודי בבתי הספר, כחלק מהתכנית הלימודית (בשילוב עם זה"ב).

התלמידים יזהו גורמי סיכון בבית, יסווגו אותם לקבוצות של נפילה מגובה, הרעלה, פציעה, באמצעות הדמיה, דפי עבודה, וכדו'.